سلام 

تصمیم گرفتم درباره خصوصیات جن ها حرف بزنم

چون تو اکثر سایت ها و وبلاگ ها در این باره سوال کردند واکثرا هم جوابهایی رو تو برخی کتابها (که معمولا خرافه) هست بهشون دادند .

جن ها تنوع بسیار زیادی دارند و بر اساس گفته بزرگان دینی و بزرگان و استادان ماورالطبیعه 70 هزار قبیله جن وجود داره که هر کدوم با هم فرق دارند .

اونهایی رو که اکثرا مردم میشنوند خود جن و پری  و دیو و غول هستش ولی اسمهای دیگه ای هم هستند مثل لمن , پشن , آل و… .

از نظر شکل ظاهری هم بسیار متنوع میباشند .